Prikolice i poluprikolice - Poluprikolice 20-33m3

Osnova HARDOX 450: 4mm
Sanduk HARDOX 450: 5mm
SAF osovine: 3kom
WABCO kočnice:  
HIDROMAS KLIP: 1kom
PIRELLI gume: 6kom