Hidraulična Vitla

Hidraulična vitla proizvode se u rasponu snaga od 12000lb do 66000lb ili 5,4 do 30 tona. Isporučuju se u kompletu sa svom instalacijom i komandama (sve sem pumpe) ili odvojeno. Vitla su predviđena za maksimalne pritiske do 140 bara, 145 bara ili 170bara, zavino od modela.Hidraulika poseduje niz prednosti u odnosu na električna vitla, što iskusni korisnici dobro znaju, te se početna nešto krupnija investicija, na kraju isplati.

Sorry, No posts.