Klipne pumpe

Hidraulične klipne pumpe mogu da rade na većim kontinualnim pritiscima od zupčastih pumpi i daju ujednačeniji protok.

Pumpe sa fiksnom radnom zapreminom po konstrukciji mogu biti sa ravnom ili osom pod uglom (popularno se zovu i krive pumpe). Takođe mogu biti jednostrujne ili dvostrujne (sa dva nezavisna izlaza).

Hidraulične klipne pumpe sa varijabilnom radnom zapreminom menjaju zapreminu u zavisnosti od opterećenja.

klipna-pumpa-1106058AIB0

1106058AIB0

klipna-pumpa-1106058AIBE

1106058AIBE

klipna-pumpa-1106058AIBP

1106058AIBP

klipna-pumpa-1106058AUBE

1106058AUBE

klipna-pumpa-1107012AIL4

1107012AIL4

klipna-pumpa-1107012AIL4-K

1107012AIL4-K

klipna-pumpa-1109070AIBE

1109070AIBE

klipna-pumpa-1109070AIBP

1109070AIBP

klipna-pumpa-1109085AIB0

1109085AIB0

klipna-pumpa-1109085AIBE

1109085AIBE

klipna-pumpa-1109085AIBP

1109085AIBP

klipna-pumpa-1109105AIB0-1

1109105AIB0-1