Izvori snage

Pomoćni izvori snage (PTO uključivači) se ugrađuju na menjač vozila i služe za uključivanje hidraulične pumpe ili druge opreme (pumpe za vodu, vakuum pume, kompresori) putem kardanskog vratila.

Izbor pomoćnog izvora snage zavisi od modela menjača kao i od željene primene. Postoji mnogo verzija i mogu biti zadnji ili bočni, direktni ili sa ubrzanjem, sa izlazom za pumpu ili prirubnicu, sa mehaničkom, pneumatskom, elektro ili hidrauličnom aktivacijom, sa jednim ili više izlaza.