Izvori snage (PTO)

Pomoćni izvori snage (PTO uključivači) se ugrađuju na menjač vozila i služe za uključivanje hidraulične pumpe ili druge opreme (pumpe za vodu, vakuum pume, kompresori) putem kardanskog vratila.

Izbor pomoćnog izvora snage zavisi od modela menjača kao i od željene primene. Postoji mnogo verzija i mogu biti zadnji ili bočni, direktni ili sa ubrzanjem, sa izlazom za pumpu ili prirubnicu, sa mehaničkom, pneumatskom, elektro ili hidrauličnom aktivacijom, sa jednim ili više izlaza.

izvor-snage-20110KOHIR

20110KOHIR

izvor-snage-20111KOHIR

20111KOHIR

izvor-snage-20112KOHIR

20112KOHIR

izvor-snage-20113KOHIR

20113KOHIR

izvor-snage-20117KOHUR

20117KOHUR

izvor-snage-20118KOHIR

20118KOHIR

izvor-snage-20119KOHIR

20119KOHIR

izvor-snage-20120KOHIL

20120KOHIL

izvor-snage-20122ROHUL

20122ROHUL

izvor-snage-20123KOHIL

20123KOHIL

izvor-snage-20124KOHIL

20124KOHIL

izvor-snage-20125KOHIL

20125KOHIL

izvor-snage-20129KOHIL

20129KOHIL

izvor-snage-20131LOHUL

20131LOHUL

izvor-snage-20132LOHUL

20132LOHUL

izvor-snage-20133LOHUL

20133LOHUL

izvor-snage-20138KOHIR

20138KOHIR

izvor-snage-20140RLHUR

20140RLHUR

izvor-snage-20140RLMUR

20140RLMUR

izvor-snage-20141ROHUR

20141ROHUR

Prikaži više