Pomoćni izvori snage (PTO uključivači) se ugrađuju na menjač vozila i služe za uključivanje hidraulične pumpe ili druge opreme (pumpe za vodu, vakuum pume, kompresori) putem kardanskog vratila.

Izbor pomoćnog izvora snage zavisi od modela menjača kao i od željene primene. Postoji mnogo verzija i mogu biti zadnji ili bočni, direktni ili sa ubrzanjem, sa izlazom za pumpu ili prirubnicu, sa mehaničkom, pneumatskom, elektro ili hidrauličnom aktivacijom, sa jednim ili više izlaza.

20110KOHIR

20111KOHIR

20112KOHIR

20113KOHIR

20117KOHUR

20118KOHIR

20119KOHIR

20120KOHIL

20122ROHUL

20123KOHIL

20124KOHIL

20125KOHIL

20129KOHIL

20131LOHUL

20132LOHUL

20133LOHUL

20138KOHIR

20140RLHUR

20140RLMUR

20141ROHUR

Prikaži više